📈 Úrok
⏱️ Splatnost
⚠️ Riziko
💰 Min
💰 Max
Finanční ukazatel Hodnota
Základní úroková sazba 1.2 %
Vstupní poplatek 1 %
Roční poplatek 360 Kč
Minimální měsíční vklad aby se to vyplatilo 1686 Kč
Celkový vklad v 7. roce bez poplatků 120000 Kč
Budoucí čistá hodnota vkladu v 7. roce 124986 Kč
Budoucí čistá hodnota státního příspěvku v 7. roce 12366 Kč
Budoucí čistá hodnota vstupního poplatku v 7. roce -1310 Kč
Budoucí čistá hodnota ročního poplatku v 7. roce -2624 Kč
Budoucí čistá hodnota stavebního spoření v 7. roce 133418 Kč