📈 Úrok
⏱️ Splatnost
⚠️ Riziko
💰 Min
💰 Max
Finanční ukazatel Hodnota
Základní úroková sazba 1.3 %
Vstupní poplatek 0 %
Roční poplatek 300 Kč
Minimální měsíční vklad aby se to vyplatilo 1680 Kč
Celkový vklad v 7. roce bez poplatků 400000 Kč
Budoucí čistá hodnota vkladu v 7. roce 425912 Kč
Budoucí čistá hodnota státního příspěvku v 7. roce 12397 Kč
Budoucí čistá hodnota vstupního poplatku v 7. roce 0 Kč
Budoucí čistá hodnota ročního poplatku v 7. roce -2370 Kč
Budoucí čistá hodnota stavebního spoření v 7. roce 435939 Kč