📈 Úrok
⏱️ Splatnost
⚠️ Riziko
💰 Min
💰 Max
Finanční ukazatel Hodnota
Základní úroková sazba 1.0 %
Vstupní poplatek 1 %
Roční poplatek 325 Kč
Minimální měsíční vklad aby se to vyplatilo 1685 Kč
Celkový vklad v 7. roce bez poplatků 120000 Kč
Budoucí čistá hodnota vkladu v 7. roce 124146 Kč
Budoucí čistá hodnota státního příspěvku v 7. roce 12304 Kč
Budoucí čistá hodnota vstupního poplatku v 7. roce -1293 Kč
Budoucí čistá hodnota ročního poplatku v 7. roce -2353 Kč
Budoucí čistá hodnota stavebního spoření v 7. roce 132804 Kč